Adatvédelmi szabályzat

Örömmel látjuk, hogy érdeklődik vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos az SWTE Group Kft. számára. Az SWTE Group Kft. internetes oldalainak használata személyes adatok nélkül is lehetséges; azonban, ha egy adatalany speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni honlapunkon keresztül, szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozásra nincs törvényi alap, akkor általában az érintett adta meg a hozzájárulást.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának feldolgozása mindig összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az összegyűjtött, felhasználott és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Továbbá az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatjuk az adataikkal kapcsolatos jogairól.

Az SWTE Group Kft. számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a honlapon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitel azonban elvileg biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantált.

1. Fogalom meghatározások

Az SWTE Group Ltd. adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a lakosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg szeretnénk összefoglalni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adat

  Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy olyan azonosítóra hivatkozva, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, genetikai, mentális, gazdasági, kultúrális, vagy társadalmi jellemző, amely alapján a természetes személy azonosítható.

 • b) Adatalany

  Az érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozás minden olyan művelet, amely személyes adatokon vagy személyes adatok halmazain történik, akár automatizált eszközökkel, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, szervezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy átalakítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) Az adatfeldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, annak érdekében, hogy a jövőben korlátozzák azok feldolgozását.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok használatával kapcsolatos személyes adatok felhasználását jelenti, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pseudonimitás

  A pseudonimitás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok már nem köthetőek egy adott adatalanyhoz további információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy az ilyen kiegészítő információkat külön tartják, és technikai és szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak, hogy biztosítsák, hogy az adatok nem köthetőek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

 • g) Adatkezelő

  Az adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésre vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy tagállami jog határozhatja meg.

 • h) Adatfeldolgozó

  Az adatfeldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő nevében dolgozza fel.

 • i) Címzett

  A címzett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat közzé teszik, akár harmadik fél, akár nem. Azonban az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jognak megfelelően egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezen adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljai szerint.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, a feldolgozó és a személy, aki az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok feldolgozására.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű adat tekintetében, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen jóváhagyó intézkedéssel egyetért azzal, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák.

2. Adatfeldolgozó neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében az adatkezelő:

SWTE Group Kft.
2724 Újlengyel
Hatar út 12.

Email: [email protected]
Website: https://swiftperformance.io

3. Cookie-k

SWTE Group Kft. Internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket számítógépes rendszerben tárolnak egy internetböngésző segítségével.

Számos internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie ID-t. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek egyértelműen azonosíthatják az adott internetböngészőt amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a látogatott internetes oldal számára, hogy megkülönböztesse az egyes böngészőket más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy egyedi internetböngésző az egyedi cookie-azonosító segítségével felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a SWTE Group Kft. Felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítások nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a fent említettek szerint felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az azonosításnak az a célja, hogy a felhasználók könnyebben használhassák honlapunkat. A weboldal felhasználójának, amely cookie-kat használ, pl. nem kell hozzáférési adatokat megadnia minden alkalommal, amikor a webhelyet eléri, illetve hasonló példa a bevásárlókosár cookie-ja az online boltban. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél a virtuális bevásárlókosárba tett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az adatalany deaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, a webhely egyes funkciói nem lesznek teljesenkörűen használhatók.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A SWTE Group Kft. Honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az adatalany vagy egy automatizált rendszer felkeresi a honlapot. Ez az általános adat és információ a kiszolgáló naplófájljaiban tárolódik. Az összegyűjtött adat lehet (1) a böngésző típusai és a használt verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a webhely, ahonnan a hozzáférési rendszer eléri a honlapunkat, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) bármilyen más hasonló adat és információ, amelyet az informatikai rendszereink elleni támadások esetén lehet használni.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a SWTE Group Kft. nem von le következtetéseket az érintettre vonatkozóan. Inkább ez az információ szükséges ahhoz, hogy (1) honlapunk tartalmát helyesen tudjuk megjeleníteni, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és a hirdetéseket, (3) biztosítsuk információs technológiai rendszereink és webhelytechnológiánk hosszú távú életképességét és (4) a bűnüldöző hatóságoknak biztosítani kell a bűnvádi eljáráshoz szükséges információkat a számítógépes támadás esetén. Ezért a SWTE Group Kft. statisztikai úton elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális védelmének szintjét. A szerver naplófájlok névtelen adatai az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tárolódnak.

5. A weboldalon történő regisztráció

The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the indication of personal data. Which personal data are transmitted to the controller is determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for his own purposes. The controller may request transfer to one or more processors (e.g. a parcel service) that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address—assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject—date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to the data subject in this respect as contact persons.

6. Subscription to our newsletters

A felhasználóknak lehetősége van személyes adatainak megjelölésével regisztrálni az adatkezelő honlapján. Az adatalany által beírt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő tárolja saját célra. Az adatkezelő továbbíthatja ezen adatokat egy vagy több további adatfeldolgozónak (pl. számlázó rendszer), amely személyes adatokat is használ a belső célból.

A regisztráló során regisztrációra kerül az IP-cím – amelyet az internetszolgáltató (ISP) ad meg, és amelyet a felhasználó használ – valamint a rendszer a regisztráció dátumát és időpontját is tárolja. Ezen adatok tárolása a háttérben történik, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink helytelen használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Ezen adatok tárolása a rendszer biztosításához szükséges. Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik felek részére, kivéve, ha törvényes kötelezettség van az adatok továbbítására, vagy ha az átadás a büntetőeljárás célja.

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes megjelölésével történő nyilvántartásba vételének célja, hogy lehetővé tegye az adatkezelő számára, hogy a szóban forgó ügy jellegéből adódóan a regisztrált felhasználóknak felajánlott adattulajdonságokat vagy szolgáltatásokat nyújthassa. A regisztrált személyek bármikor szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelőnek kérésre minden adatalanynak tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat tárolnak az érintettről. Ezen túlmenően az adatkezelő javítja vagy törli a személyes adatokat az érintett kérésére vagy megjelölésére, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Az adatkezelő munkatársainak teljes körű elérhetősége ebben az összefüggésben biztosított a felhasználó számára.

7. Hírlevél nyomkövetés

A SWTE Group Kft. hírlevele úgynevezett követési képpontokat tartalmaz. A nyomkövetési pixel olyan miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldünk a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető képpont alapján a SWTE Group Ltd. megláthatja, hogy az érintett egy e-mailt megnyitott, illetve, hogy azt mikor nyitotta meg.

A hírlevélben található nyomkövető pixelekben gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szolgáltatást, valamint a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban igazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős opt-in eljárás keretében kiadott különálló nyilatkozatot. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli.

8. Kapcsolat lehetőség a honlapon keresztül

A SWTE Group Kft. weboldala olyan kapcsolati űrlapokat biztosít, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolattartást vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolattartó űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelőnek az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat tárolják az érintettnek történő feldolgozás vagy kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

9. Személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalany személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, kivéve, amennyiben az európai jogalkotó vagy más törvényhozók ezt az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokban vagy rendeletekben másképp rendelik.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolódnak vagy törlődnek.

10. Az adatalany jogai

 • a) Megerősítés joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett az említett megerősítési jogot igénybe kívánja venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 • b) A hozzáférés joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen személyes adatairól,. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak az alábbi információkhoz:

  a feldolgozás céljai;
  az érintett személyes adatok kategóriái;
  a címzetteket vagy a címzettek kategóriáit, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeit;
  ahol lehetséges, a tervezett időszak, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha nem lehetséges, az adott időszak meghatározására használt kritériumok;
  az adatkezelőtől a személyes adatok kijavítását vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogást emelő jog meglétét;
  a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;
  amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az érintettről, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;
  a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, és legalábbis ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikáról, valamint a jelentősége és a tervezett következményei. ilyen adatfeldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják-e. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett az ilyen hozzáférési jogot kívánja igénybe venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel

 • c) Helyesbítés joga

  Minden adatalany jogosult, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül végezze el az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az érintett jogosult arra, hogy hiányos személyes adatokat töltsön fel, beleértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az érintett jogorvoslati jogot kíván gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 • d) Törlés joga (elfelejtés joga)

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy kérvényezze az adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az őt érintő személyes adatokat. Az adatkezelő köteles a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül végrehajtani, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:

  A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célok tekintetében.
  Az adatalany visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti adatfeldolgozást, és az adatfeldolgozásnak nincsenek kényszerítő indokai, vagy az adatalany kifogásolja a feldolgozást a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint.
  A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettség betartása érdekében, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
  A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fent említett okok valamelyike fennál, és az érintett törölni kívánja a SWTE Group Kft. által tárolt személyes adatait, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az SWTE Group Kft. munkatársa haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet indokolatlan késedelem nélkül végrehajtsák.

  Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozza, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatok törlésére, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a harmadik felet, az adattörlési kérelemről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy kérvényezze az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

  A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette a használatuk korlátozását teszi lehetővé.
  Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek azokat a jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kell megkövetelnie.
  Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett jogait.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kívánja a SWTE Group Kft. által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A feldolgozás korlátozásáról a SWTE Group Kft. munkatársa gondoskodik.

 • f) Az adatátvitel joga

  Minden adatalanynak joga van a róla tárolt személyes adatai kikérésére, amelyet az adatkezelőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kell megküldenie. Jogosult, hogy ezeket az adatokat akadálytalanul továbbítsa egy másik adatkezelőnek azon adatkezelőtől, akinek a személyes adatokat szolgáltatták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés, és a feldolgozás automatizált módon történik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy az adatkezelőhöz rendelt hatósági hatáskör gyakorlásához.

  Továbbá az adatátvitelhez való jogának gyakorlása során a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az érintettnek joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és ha ezt nem teszik meg, hátrányosan befolyásolja mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 • g) Kifogás joga

  Minden adatalany jogosult arra, hogy bármikor kifogást emeljen az őt érintő személyes adatok feldolgozására, amely a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének e) vagy f) ponton alapul. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is.

  A SWTE Group Kft. a kifogás esetén már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítható olyan kényszerítő, törvényes indokok a feldolgozásra, amely felülírja az érintett érdekeit, jogait és a rendelkezési szabadságát.

  Amennyiben a SWTE Group Kft. személyes adatokat közvetlen marketing célból dolgoz fel, az érintettnek jogában áll bármikor kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozására. Ez a profilozásra is vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatobjektum a SWTE Group Kft.-hez közvetlen marketing célú feldolgozásra hivatkozik, a SWTE Group Kft. A továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a SWTE Group Kft. által az őt érintő személyes adatok feldolgozására tudományos vagy történelmi kutatási célokra, illetve statisztikai célokra, az alábbiak szerint: A GDPR 89. cikkének (1) bekezdése, kivéve, ha a feldolgozás a közérdek érdekében végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlásához az érintett kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével ingyenes, és a 2002/58 / EK irányelv ellenére , az automatizált eszközökkel szembeni kifogáshoz való jogának használata a műszaki előírások alkalmazásával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy ne legyen tárgya kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatalnak,  ideértve a profilalkotást is, amely joghatásokat ró rá, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt, amennyiben a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezett az uniós vagy tagállami jog alapján, amely az adatkezelőre vonatkozik, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulása.

  Ha a döntéshozatal (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásával alapul, a SWTE Group Kft. megfelelő az adatalany jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való joga, álláspontjának kifejezése és a döntéshozatal vitatása.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatali jogokat kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy visszavonja beleegyezését személyes adatainak feldolgozására.

  Ha az érintett az engedély visszavonásának jogát kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (anonimizációs funkcióval)

Ezen a webhelyen a SWTE Group Kft. integrálta a Google Analytics összetevőt (anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedéséről szóló adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között összegyűjti azokat az adatokat, hogy a felhasználó honnan érkezett (az ún. Referrer), melyik aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést főleg webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics-et a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok) szolgáltatja.

A webanalitika a Google Analytics segítségével a vezérlő az “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással az adatalany internetes kapcsolatának IP-címe névtelenné válik, amikor az Európai Unió valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államának webhelyeire látogat a felhasználó.

A Google Analytics összetevő célja a forgalom elemzése a weboldalunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak a weboldal használatához.

A Google Analytics cookie-t helyez az adatalany informatikai rendszerébe. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését. Ezen az internetes oldal egyes aloldalainak hívása, amelyet az SWTE Group Kft. működtet, és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, az adatalany informatikai rendszerének böngészője automatikusan az adatokat továbbítja az Google Analytics az online hirdetés és a jutalékok elszámolása céljából a Google számára. Ennek a technikai eljárásnak a során a Google a személyes adatokat megismeri, például az érintett IP-címét, amely többek között a látogatók és a kattintások eredetének megértésére szolgál, és ezután jutalékrendezéseket hoz létre.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Az internetes oldalunk minden látogatásával az ilyen személyes adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az internetböngésző ilyen módosítása megakadályozza, hogy a Google Analytics cookie-t állítson fel az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által generált adatgyűjtéssel, amely a webhely használatához kapcsolódik, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok kizárásának lehetőségéhez. Ebből a célból az érintettnek a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt kell letöltenie a böngésző bővítményét, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaira vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-be. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany információs rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

A Google további adatait és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html címen lehet elérni. A Google Analytics a következő linken található meg: https://www.google.com/analytics/.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen beépítésre került a Google Remarketing szolgáltatás. A Google Remarketing a Google AdWords egyik kiegészítője, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg az internetes felhasználóknak, akik korábban a weboldalon oldalon tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetést hozzon létre, és ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdekelt internetes felhasználók számára.

A Google Remarketing szolgáltatást működtető vállalat a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Remarketing célja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózatán vagy más weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak és megfelelnek az internetes felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t helyez el a látogató informatikai rendszerében. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi a weboldal látogatójának felismerését, ha egymást követő weboldalakat látogat meg, amelyek szintén a Google hirdetési hálózat tagjai. Minden olyan internetes oldal hívásakor, amelyen a Google Remarketing szolgáltatás integrálásra került, a Google az érintett webböngészőjét automatikusan azonosítja. A technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP-címét vagy szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztésére használ.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Az internetes oldalunk minden látogatásával az ilyen személyes adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen letilthatja a cookie-k használatát. Az internetes böngésző ilyen módosítása megakadályozná a Google-t abban, hogy cookie-t állítson fel a látogató böngészőjében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google által az érdeklődésen alapuló hirdetés ellen. Ebből a célból az érintettnek a meg kell látogatnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell adnia a kívánt beállításokat az érintett által használt internetböngészőben.

A Google további adatait és a tényleges adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet elérni.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a honlapon a Google AdWords szolgáltatás integrálásra került. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google kereső találatai között, illetve a Google hirdetési hálózatába tartozó webhelyeken. A Google AdWords lehetővé teszi, hogy a hirdető előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési eredményei csak akkor jelennek meg, ha a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény lekéréséhez. A Google Hirdetési Hálózatban a hirdetéseket a megfelelő weboldalakon egy automatikus algoritmus segítségével terjesztik, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikai Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldal promóciója a releváns hirdetések elhelyezésével harmadik felek webhelyein és a Google keresőben, a keresőmotor eredményeinek beillesztésével, valamint a harmadik féltől származó hirdetések beillesztésével honlapon.

Ha egy adatalany Google hirdetésen keresztül éri el a weboldalt, akkor az adatalany információs technológiai rendszerén átkonvertáló cookie kerül elhelyezésre a Google által. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják fel az érintett azonosítására. Ha a cookie lejárt, a konverziós cookie-t arra használják fel, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalak, például az online áruházrendszerből származó bevásárlókosár elérésre került-e a honlapon. A konverziós cookie-n keresztül mind a Google, mind az adatkezelő követheti, hogy az a személy, aki az AdWords hirdetésen keresztül érkezett sikeresen konvertált-e az adott weboldalon.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google használja webhelyünkre vonatkozó látogatási statisztikák létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetéseken keresztül szolgáltatott felhasználók számát, hogy megbizonyosodjanak az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy sikertelenségéről, és optimalizálják AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Az internetes oldalunk minden látogatásával az ilyen személyes adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen letilthatja a cookie-k használatát. Az internetes böngésző ilyen módosítása megakadályozná a Google-t abban, hogy cookie-t állítson fel a látogató böngészőjében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdekeltségi alapú hirdetésére. Ennek érdekében az érintettnek fel kell keresnie a www.google.com/settings/ads weboldalt, itt megváltoztathatja beállításait.

A Google további adatait és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet letölteni.

14. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési processzorként való használatáról

Ez a weboldal a PayPal integrált összetevőit használja. A PayPal online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket úgynevezett PayPal számlákon dolgozzák fel, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat képviselnek. A PayPal képes hitelkártyákkal is feldolgozni a virtuális fizetéseket, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot e-mail címen kezelik, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi, hogy online fizetéseket kezdeményezzen harmadik félnek, vagy fizessen. A PayPal a megbízott funkciókat is elfogadja és vásárlói védelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai üzemeltetője a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az adatalany a “PayPal” -ot választja a fizetési lehetőségként az online boltban a megrendelési folyamat során, akkor automatikusan átadjuk az érintett adatait a PayPalnak. A fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett beleegyezik a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításába.

A PayPal részére továbbított személyes adatok általában keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is megkövetel, amelyek az adott teljesítéshez kapcsolódnak.

Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalások megelőzésére irányul. Az adatkezelő továbbítja a személyes adatokat a PayPal-nak, különösen, ha az adatátvitel jogos érdeke biztosított. A PayPal és az adatkezelő között az adatfeldolgozásra cserélt személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelügynökségeknek. Ez az adatátvitel személyazonosság és hitelképesség ellenőrzésére szolgál.

A PayPal szükség esetén továbbítja a személyes adatokat a leányvállalatoknak és a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megbízásban történő feldolgozáshoz szükséges.

Az érintettnek lehetősége van bármikor visszavonni a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást a PayPal-tól. A visszavonás nem érinti a személyes adatokat, amelyeket a (szerződéses) fizetésfeldolgozásnak megfelelően kell feldolgozni, használni vagy továbbítani.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full címen lehet letölteni.

15. A feldolgozás jogalapja

A GDPR 6 cikk (1) bekezdés a feldolgozási műveletek jogi alapja, amelyhez egy adott feldolgozási célhoz hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez a felhasználó az érintett, mint például, amikor a feldolgozási műveletek az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a következő: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pontja alapján ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. A cégünk jogi kötelezettséggel rendelkezik, amellyel a személyes adatok feldolgozására van szükség, mint például az adózási kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás a 7. cikk alapján történik.

Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. Ez lenne a helyzet, például ha a látogató sérült meg cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek.

Ezen túl az üzemeltető a feldolgozási műveleteket a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján végzi. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében szükséges, kivéve, ha az érdekek felülbírálják az érdekeket az adatalany alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten említette. Úgy ítélte meg, hogy jogos érdeke feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés)

16. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. Az üzemeltető jogos érdeke, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és tulajdonosok érdekében végezze.

17. A személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatok tárolásának időtartama, a törvényben használt kritériumok alapján meghatározott törvényes megőrzési időszak. Az említett időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez.

18. Személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok elmaradásának lehetséges következményei

Személyes adatok nyújtását részben törvény (például adószabályok) írják elő, vagy a szerződéses rendelkezésekből (például a szerződéses partnerre vonatkozó információkból) is származhatnak.

Időnként szükség lehet arra, hogy a felek olyan szerződést kössenek, amelyet az érintett személyes adatokkal lát el, amely később feldolgozásra kerül. Az adatalany például köteles személyes adatokat adni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok be nem nyújtása esetén a szerződéskötés meghiusulna.

19. Automatizált döntéshozatal

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.